Sanatoriet på höjden 1000 fot över havet.

Hultafors Sanatorium, de första delarna byggt 1898 har en lång historia som kurort och behandlingshem.

De första åren utnyttjades det som turisthotell men redan år 1906 användes det som sanatorium. Hjärt- och kärlsjukdomar var det vanligaste skälet att söka sig till Hultafors Sanatorium, men flera av de tidiga patienterna led av fettsot (en finare omskrivning för fetma) och sattes därför på avmagringskur. Kosten var strikt och helt vegetarisk. Dessutom serverades ingen alkohol eller kaffe. Många patienter avvek från anläggningen för att istället frossa i en mer bastant kost på något av de två kafeér som fanns nere i byn. Kaffeérna döptes därför snabbt om i folkmun till Stora fördärvet och Lilla fördärvet.
I den ursprungliga marknadsföringen av Hultafors Sanatorium kunde man läsa: ”I härlig stärkande barrskogsluft ligger Hultafors Sanatorium, en fysikalisk dietistisk kurort, 1000 fot över havet”. Några 1000 fot över havet låg dock ej anläggningen, utan snarare 250 meter (820 fot) över havet.
De senaste åren har sanatoriet använts som hälsohem/spa men ekonomiska problem gjorde att anläggningen tvingades stänga ner efter fleraår med förlust.
Nu har nya ägare kommit och deras mål är att bygga lägenheter och villor i området.
Tack till vår nya vän som hjälpte oss in.
'